top of page

Perfect
Silver

         เคมีสำหรับปรับสภาพน้ำสำหรับเครื่องจักร คูลลิ่ง ทาวเวอร์ (Cooling Tower) ชิลเลอร์ (Chiller)

อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีบริการประเมินหน้างานพร้อมคำนวณปริมาณเคมี

และสูตรที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจค่าน้ำจากแลปที่มีมาตรฐานรับรองเพื่อให้คำแนะนำถึงวิธีแก้ไขปัญหาหน้างาน

LINE_ALBUM_ผลิตภัณฑ์_240531_2-removebg-preview.png

Perfect Water SV-159

"เคมีป้องกันการเกิดตะกรันและการกัดกร่อนในระบบ Cooling Tower และ Chiller"

  • น้ำยาปรับสภาพน้ำที่ใช้ในระบบหล่อเย็น

  • มีคุณสมบัติกระเจิงตะกอนแขวนลอย ยับยั้งการเกิดตะกรันที่พื้นผิวของเครื่องจักรในระบบน้ำหล่อเย็น

  • ไม่มีสารอันตรายจำพวกโครเมต หรือโลหะหนักเจือปน

ขั้นตอนการดำเนินการ

01.

ฝ่ายขายทำการนัดลูกค้าเพื่อเข้านำเสนอคุณสมบัติของสินค้าเบื้องต้น รวมถึงสำรวจระบบของลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูล

02.

ผู้เชี่ยวชาญคำนวณปริมาณเคมี และเลือกสูตรเคมีที่เหมาะสมกับระบบของลูกค้า จากข้อมูลหน้างาน

03.

ฝ่ายขายติดต่อลูกค้า

เพื่อนำเสนอ สูตรเคมีที่เหมาะสม ปริมาณเคมีที่คำนวณได้ และเงื่อนไขการบริการต่าง ๆ

04.

ทำสัญญาซื้อขาย

05.

  • ส่งมอบสินค้าตามวันที่กำหนด

  • ทีมนักวิทยาศาสตร์เข้าดูแลหน้างาน          และติดตั้งระบบตามเงื่อนไขการบริการ

ข้อแตกต่างJPG.jpg
bottom of page