top of page
Photoroom-20240327_170558.png
 • Facebook
 • Line

Bio Perfect

จุลินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีส่วนผสมจากสารเคมีอันตราย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ละผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อควบคุมพารามิเตอร์ของน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐาน แก้ปัญหาในระบบบำบัดที่แตกต่างกัน เช่น กลิ่นจากระบบบำบัด ถังบำบัดเต็มบ่อยครั้ง ปัญหาจากถังดักไขมัน เป็นต้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจัดโปรแกรมดูแล และ ให้คำแนะนำ

LINE_ALBUM_ผลิตภัณฑ์_240418_58.jpg

BOIPERFECT O2

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียโดยใช้ออกซิเจน

 • จุลินทรีย์ Bacilus Subtilis ทำงานในสภาวะที่มีออกซิเจน และ pH 3-12

 • ปรังปรุงคุณภาพน้ำเสีย รักษาพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น BOD COD และ SS ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม

 • ช่วยลดสลัดจ์ ไขมันในระบบ กลิ่นไม่พึงประสงค์ของห้องน้ำ ที่เก็บขยะ ถังบำบัด

 • ไม่กัดกร่อน และ ไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

 • ควรใช้ควบคู่กับ BIOPERFECT BIOACTIVE เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

LINE_ALBUM_ผลิตภัณฑ์_240418_56.jpg

BOIPERFECT NON O2

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในบ่ออับอากาศ

 • จุลินทรีย์ Bacilus Subtilis ทำงานในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน (อับอากาศ) หรือ ออกซิเจนต่ำได้ และ pH 3-12

 • ช่วยเร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์ ทำให้ไม่เกิดปัญหาท่ออุดตัน เพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำเสีย ลดปัญหาถังบำบัดเต็ม

 • ช่วยลดสลัดจ์ ไขมันในระบบ กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

 • ปรังปรุงคุณภาพน้ำเสีย รักษาพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น BOD COD และ SS ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม

 • ไม่กัดกร่อน และ ไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

 • ควรใช้ควบคู่กับ BIOPERFECT BIOACTIVE เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

BeautyPlus_20240327164702989_save.jpg

BOIPERFECT FO

จุลินทรีย์สำหรับย่อยสลายไขมัน สบู่และผงซักฟอก

 • จุลินทรีย์มีความสามารถในการย่อยสลายสบู่และผงซักฟอก

 • ช่วยลดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันเนื่องจากคราบไขมันและสบู่พอกหนาอยู่

 • ไม่กัดกร่อน และ ไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

BeautyPlus_20240327164545103_save.jpg

BIOPERFECT EF

จุลินทรีย์สำหรับย่อยสลายไขมัน สบู่และผงซักฟอก

 • จุลินทรีย์มีความสามารถในการย่อยสลายสบู่และผงซักฟอก

 • ช่วยลดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันเนื่องจากคราบไขมันและสบู่พอกหนาอยู่

 • ไม่กัดกร่อน และ ไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

BeautyPlus_20240327164322457_save.jpg

BIOPERFECT ALGAE

ผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเกิดสาหร่าย แพลงตอนพืช ตะไคร่น้ำ

 • ผลิตภัณฑ์จากกรดอินทรีย์ เพื่อกำจัด สาหร่าย ตะไคร่น้ำ แพลงตอน ควบคุมค่า pH และ ลดสีน้ำ

 • ผลิตภัณฑ์นี้จะเข้าไปยับยั้งการสังเคราะห์แสงและตรึงไนโตรเจนซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของสาหร่าย ตะไคร่น้ำ

 • ปรังปรุงคุณภาพน้ำเสีย รักษาพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น BOD COD และ SS ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม

 • ไม่กัดกร่อน และ ไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

BeautyPlus_20240327164415063_save.jpg

BIOPERFECT BIOACTIVE

ปรับสมดุล เพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรีย์

 • ใช้เพื่อปรับสภาพจุลินทรีย์ให้สมดุล ลดอัตราเสี่ยงจุลินทรีย์ตายเมื่ออยู่ในสภาวะใหม่

 • ทำให้จุลินทรีย์แข็งแรง เพิ่มจำนวนได้เร็ว ทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยสลายมากขึ้น ย่อยสลายได้เร็วขึ้น

 • ควรใช้ควบคู่กับ BOIPERFECT O2 และ BOIPERFECT NON O2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

 • ไม่กัดกร่อน และ ไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

Address

บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

5 ซ.งามวงศ์วาน 19ตำบลบางเขน

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Phone

02-953-5550-2 ต่อ 110

Email

Connect

 • Line
 • Facebook
bottom of page