top of page
image_edited_edited.jpg
 • Facebook
 • Line

Perfect Premuim

เคมีกลุ่มพรีเมียมเป็นเคมีปรับสภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอัตราย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และมีสูตรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร(Food Grade) ใช้ได้กับ

 • คูลลิ่ง ทาวเวอร์ (Cooling Tower)

 • ชิลเลอร์ (Chiller)

 • อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator)

 •  บอยเลอร์ (Boiler)

มีบริการคำนวณปริมาณเคมีที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพหน้างาน ให้คำแนะนำ และเซอร์วิสดูแลหน้างานโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเต็มรูปแบบ รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบเครื่องจักรโดยห้องแลปที่มีมาตรฐานรับรองสำหรับนำผลมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาหน้างาน

BeautyPlus_20240327163358410_save.jpg

PERFECT WATER CT-2103

น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรันและการกัดกร่อนในระบบ Cooling Tower

 • น้ำยาเคมีปรับสภาพน้ำป้องกันการเกิดตะกรัน และการกัดกร่อน ในระบบหล่อเย็น เช่น คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator)

 • กระเจิงสารแขวนลอยในน้ำไม่ให้จับตัวแข็งกับพื้นผิวของเครื่องจักร รวมถึงเคลือบพื้นผิวทำให้สามารถป้องกันการกรัดกร่อนได้

 • ประกอบด้วยสาร Phosphonate และ Carboxylate เป็นหลักไม่มีโลหะหนักเจือปน ทำให้ไม่ตกค้าง และไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

BeautyPlus_20240327163454512_save.jpg

PERFECT WATER BIOCIDE

น้ำยาเคมีป้องกันและกำจัดตะไคร่น้ำ และจุลชีพในระบบ Cooling Tower  

 • น้ำยาเคมีป้องกัน กำจัดตะไคร่และจุลชีพในระบบหล่อเย็นแบบเปิด เช่น คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) รวมถึงระบบหล่อเย็นแบบปิด เช่น ชิลเลอร์ (Chiller)

 • สามารถกำจัดและป้องกันเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย Legionella spp.

 • ส่วนประกอบหลักคือสารกลุ่ม Alkyl Amino Acetic Acid ไม่ตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

BeautyPlus_20240327163537455_save.jpg

PERFECT WATER BL-1101

น้ำยาเคมีป้องกันการเกิดตะกรันและการกัดกร่อนในระบบ Boiler 

 • เคมีป้องกันการเกิดตะกรัน การกัดกร่อน ในระบบบอยเลอร์ (Boiler)

 • เคลือบปกป้องพื้นผิวของเครื่องจักร ทำให้ป้องกันการเกิดสนิม

 • กระเจิงตะกอน โคลนเลน สนิมเหล็ก ของแข็งแขวนลอยในน้ำ

BeautyPlus_20240327163554205_save.jpg

PERFECT WATER CL-3101

น้ำยาเคมีป้องกันการกัดกร่อนในระบบ Chiller

 • น้ำยาเคมีป้องกันการกัดกร่อนในระบบหล่อเย็นแบบปิด เช่น ชิลเลอร์ (Chiller)

 • ประกอบด้วยสารเคมีกลุ่มไตรท์บอแรกซ์เคลือบผิวเครื่องจักรป้องกันการกัดกร่อน และกำจัดออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำช่วยลอดโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนของวัสดุที่เป็นโลหะ

BeautyPlus_20240327164741739_save.jpg

PERFECT WATER CN-4105

น้ำยาเคมีล้างทำความสะอาดตะกรันในระบบต่างๆ

 • น้ำยาสำหรับทำความสะอาดเครื่องจักร

 • มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดตะกรัน และมีสารกระเจิงตะกอนเพื่อยับยั้งการเกิดตะกรันซ้ำในระบบหล่อเย็น

ข้อแตกต่างJPG.jpg

Address

บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

5 ซ.งามวงศ์วาน 19ตำบลบางเขน

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Phone

02-953-5550-2 ต่อ 110

Email

Connect

 • Line
 • Facebook
bottom of page