top of page

Perfect Premium

        เคมีกลุ่มพรีเมียมเป็นเคมีปรับสภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอัตราย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และมีสูตรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) ใช้ได้กับ

  • คูลลิ่ง ทาวเวอร์ (Cooling Tower)

  • ชิลเลอร์ (Chiller)

  • อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator)

  • บอยเลอร์ (Boiler)

        มีบริการคำนวณปริมาณเคมีที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพหน้างาน ให้คำแนะนำ และเซอร์วิสดูแลหน้างาน

โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเต็มรูปแบบ รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบเครื่องจักร

โดยห้องแลปที่มีมาตรฐานรับรองสำหรับนำผลมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาหน้างาน

LINE_ALBUM_ผลิตภัณฑ์_240530_4-removebg-preview_edited.png

Perfect Water CT-2103

"เคมีป้องกันตะกรัน และการกัดกร่อนใน Cooling Tower, Chiller และ Evaporator"

  • น้ำยาเคมีปรับสภาพน้ำป้องกันการเกิดตะกรัน และการกัดกร่อน ในระบบหล่อเย็น                เช่น คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) ชิลเลอร์(Chiller) อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator)

  • กระเจิงสารแขวนลอยในน้ำไม่ให้จับตัวแข็งกับพื้นผิวของเครื่องจักร รวมถึงเคลือบพื้นผิวทำให้สามารถป้องกันการกรัดกร่อนได้

  • ประกอบด้วยสาร Phosphonate และ Carboxylate เป็นหลักไม่มีโลหะหนักเจือปน                  ทำให้ไม่ตกค้าง และไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการดำเนินการ

01.

ฝ่ายขายทำการนัดลูกค้าเพื่อเข้านำเสนอคุณสมบัติของสินค้าเบื้องต้น รวมถึงสำรวจระบบของลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูล

02.

ผู้เชี่ยวชาญคำนวณปริมาณเคมี และเลือกสูตรเคมีที่เหมาะสมกับระบบของลูกค้า จากข้อมูลหน้างาน

03.

ฝ่ายขายติดต่อลูกค้า

เพื่อนำเสนอ สูตรเคมีที่เหมาะสม ปริมาณเคมีที่คำนวณได้ และเงื่อนไขการบริการต่าง ๆ

04.

ทำสัญญาซื้อขาย

05.

  • ส่งมอบสินค้าตามวันที่กำหนด

  • ทีมนักวิทยาศาสตร์เข้าดูแลหน้างาน          และติดตั้งระบบตามเงื่อนไขการบริการ

ข้อแตกต่างJPG.jpg
bottom of page