top of page

ธุรการบัญชี

Location

Job Type

Nonthaburi, Thailand

Full Time

Workspace

On-Site

Key Responsibilities :

1. จัดทำแผนรายรับชำระหนี้จากทางลูกค้า พร้อมทำกำหนดการรับเช็ค / เงินโอน / เงินสด
2. เช็ค Statement เงินโอนค่าสินค้ากับธนาคาร
3. จัดทำเอกสารการรับชำระเงินจากทางลูกค้าส่งบริษัททำบัญชี
4. นำเช็คเข้าธนาคาร
5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ
6. จ่ายเช็ค Supplier
7. จัดซื้อและเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications :

  1. เพศหญิง

  2. อายุ 22-35 ปี

  3. จบปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

  5. บุคลิกภาพดี

  6. มีความขยันซื่สัตย์

  7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

bottom of page