top of page
LINE_ALBUM_ผลิตภัณฑ์_240418_54_edited.jpg
  • Facebook
  • Line

ผลิตภัณฑ์เพอร์เฟค

บริษัทเพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด : เริ่มต้นด้วยการเป็นบริษัทเคมีที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านคุณภาพ ดังนั้น ทางบริษัทเพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะมีน้ำยาเคมีปรับสภาพน้ำโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

Perfect Premuim

BeautyPlus_20240327163515292_save.jpg

น้ำยาเคมีปรับสภาพน้ำที่ใช้กับเครื่องจักร คูลลิ่ง ทาวเวอร์ (Cooling Tower) ชิลเลอร์ (Chiller) อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) และ บอยเลอร์ (Boiler) มีประสิทธิภาพสูงไม่มีสารตกค้าอันตรายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยป้องกันปัญหาตะกรัน ตะไคร่ และการกัดกร่อนที่เกิดจากน้ำต่อเครื่องจักร อีกทั้งมีระบบการเซอร์วิสโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญดูแลหน้างานเต็มรูปแบบ ทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดพลังงาน

Perfect Silver

BeautyPlus_20240327163237151_save.jpg

น้ำยาเคมีปรับสภาพน้ำที่ใช้กับเครื่องจักรในระบบหล่อเย็น ได้แก่ คูลลิ่ง ทาวเวอร์ (Cooling Tower) ชิลเลอร์ (Chiller) อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารตกค้าง ป้องกันปัญหาตะกรัน ตะไคร่ และการกัดกร่อน ทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Bio Perfect

LINE_ALBUM_ผลิตภัณฑ์_240418_56.jpg

จุลินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีส่วนผสมจากสารเคมีอันตราย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ละผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อควบคุมพารามิเตอร์ของน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐาน แก้ปัญหาในระบบบำบัดที่แตกต่างกัน เช่น กลิ่นจากระบบบำบัด ถังบำบัดเต็มบ่อยครั้ง ปัญหาจากถังดักไขมัน เป็นต้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจัดโปรแกรมดูแล และ ให้คำแนะนำ

Other

LINE_ALBUM_ผลิตภัณฑ์_240418_59.jpg

ผลิตภัณฑ์สำหรับการฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และ ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลคุณภาพน้ำและเครื่องจักร ได้แก่ สารกรอง คลอรีน เกลือ สารเร่งตกตะกอน และ สารเคมีอื่นๆ

Address

บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

5 ซ.งามวงศ์วาน 19ตำบลบางเขน

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Phone

02-953-5550-2 ต่อ 110

Email

Connect

  • Line
  • Facebook
bottom of page