Perfect  Chemical 

สร้างสังคมสีเขียว ... 

เพราะเราใส่ใจในเคมีและสิ่งแวดล้อม

Pay attention for Chemical

 and Environment Green life

มาตรการป้องกัน

และควบคุม สถานการณ์ปัจจุบัน

การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา

COVID-19

PERFECT CHEMICAL AND SERVICE

"หน้าที่กับความรับผิดชอบ เป็นสิ่งสำคัญเราจะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด"

CONCEPT

มุ่งมั่นพัฒนาเคมีควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

Overview

PERFECT CHEMICAL

AND SERVICE COMPANY

Chemical than are 

environmental friendly

“บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล ฯ เริ่มต้นด้วยการ เป็นบริษัทเคมีที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ISO 14001 เพื่อจัดการทั้งรูปแบบการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การจำหน่าย รวมถึงการให้บริการเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่ดีเสมอมา”

บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ได้ก่อตั้งมาเพื่อการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในระบบโดยใช้สารเคมีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ยาวนาน ทีมบริหารประกอบด้วย นักวิชาการด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำดี และน้ำเสียในระบบอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ดูแลหน้างานอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมไปถึงการให้คำแนะนำในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม

บริษัทก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาระบบการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำไปในทางที่ถูกต้อง และเหมาะสมไม่เกิดปัญหาของสารเคมีที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยคัดสรรแต่สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีการสลายตัวหรือเปลี่ยนสถานะทำให้ไม่เกิดภาวะสารตกค้าง รวมถึงการพัฒนาด้านการให้บริการ พร้อมทั้งทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อหาแนวทางลดการสูญเสียในทุกๆ ด้าน ทำให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุด

 

ตลอดรยะเวลา 16 ปีที่ก่อตั้ง บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งด้านของตัวผลิตภัณฑ์ 

ด้านการให้บริการ ตลอดจนก้าวไปถึงการพัฒนา ในรูปแบบมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 17025 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าบริษัทมีความตั้งใจจริงกับการทำงานด้านนี้อย่างจริงจัง บริษัทตระหนักเสมอในสิ่งที่บริษัทได้รับ รวมถึงความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกัน บริษัทขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ทุ่มเท รวมถึงประสบการณ์ความรู้ความชำนาญที่เรามี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความมุ่งมั่นและเต็มใจ

OUR VISION

THANAWACH  KONGSAWANG

PRESIDENT

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

QUALITY

ระบบมาตรฐาน

ปัจจุบัน ทางบริษัทเพอร์เฟค เคมิคัลแอนด์เซอร์วิส จำกัดได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และระบบมาตรฐาน ISO 14001 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ มีการดำเนินงานการขอระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

 

PERFECT

ONLY

Perfect  Chemical 

สร้างสังคมสีเขียว ... 

เพราะเราใส่ใจในเคมีและสิ่งแวดล้อม

Pay attention for Chemical

 and Environment Green life

 
SMW_1821
SMW_1813
SMW_1804
SMW_1811
SMW_1808
SMW_1810
SMW_1806
SMW_1803
SMW_1756
1/2

CONTACT

KNOLL & WALTERS

OUR ADDRESS

เลขที่ 5  ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Email: info@perfectchems.com , info@perfectchemicalandservice.com
Tel:  0-2953-5550-3

Fax:  0-2953-5554

 

Click Here to Find Us

For any general inquiries, please fill in the following contact form:

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

Success! Message received.