top of page

เริ่มต้นทุกเช้าด้วยการประชุม

“ในทุก ๆ เช้าบริษัท เพอร์เฟค เคมิคัลฯ เริ่มต้นการทำงานด้วยการประชุมเวลา 8:30 นักวิทยาศาสตร์ทีมเซอร์วิสทุกคน จะต้องรวมเข้าประชุมเพื่อรายงานการทำงานหน้างาน รวมไปถึงนำเอาปัญหาที่พบมา Brain Strom แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น หาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า”

ดูแลลูกค้าโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ

เข้าเซอร์วิสหน้างานโดยนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ วท.บ. เคมี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และทุกคนจะมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบพกพาที่มีรอบการตรวจสอบความแม่นยำอย่างสม่ำเสมอไว้ตรวจสอบคุณภาพน้ำหน้างาน ทำให้สามารถวิเคราะห์ และให้คำแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาหน้างานได้”

วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพน้ำจากแลปที่ได้มาตรฐาน

ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากหน้างานด้วยห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานรับรองขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยผู้วิเคราะห์ที่มีวุฒิ วท.บ. เคมี ผลน้ำที่ได้จะถูกนำมาจัดทำรายงาน และวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการดูแลรักษาคุณภาพหน้างาน”

image
image
image
image
image
image
image.png
image.png

ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับลูกค้า

"ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางบริษัทเรามีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกล็อตการผลิต รวมไปถึงตรวจสอบคุณภาพของสารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีประสิทธิภาพสำหรับแก้ไขปัญหาหน้างาน”

ฉีดล้างโดยทีมงานที่มีประสบการณ์

บริการฉีดล้าง Cooling Tower โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ได้รับการอบรมณ์เกี่ยวกับวิธีการทำความสะอาดเครื่องจักรเป็นอย่างดี มีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ควบคุมกระบวนการล้างทุกขั้นตอน”

image.png
image.png
image.png
image.png

Address

บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 5 ซ.งามวงศ์วาน 19 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี 11000

Email

Connect

  • Line
  • Facebook
bottom of page