การแจกจ่ายแจลแอลกอฮอล์ให้กับชุมชนรอบข้าง

และ บริษัทลูกค้า ที่ Contact กับบริษัท เพอร์เฟค ฯ

PERFECT CHEMICAL AND SERVICE CO.,LTD.