มาตรการป้องกันและควบคุม สถานการณ์ปัจจุบัน

การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ตลอดจนการปฎิบัติงานและการติดต่อภายนอก

PERFECT CHEMICAL AND SERVICE CO.,LTD.