top of page
p1.jpg

CONCEPT

มุ่งมั่นพัฒนาเคมีควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

PRODUCT

Overview

PERFECT CHEMICAL

AND SERVICE COMPANY

Chemical than are 

environmental friendly

“บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล ฯ เริ่มต้นด้วยการ เป็นบริษัทเคมีที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ISO 14001 เพื่อจัดการทั้งรูปแบบการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การจำหน่าย รวมถึงการให้บริการเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่ดีเสมอมา”

Overview

PERFECT CHEMICAL

AND SERVICE COMPANY

Chemical than are 

environmental friendly

บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ได้ก่อตั้งมาเพื่อการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในระบบโดยใช้สารเคมีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ยาวนาน ทีมบริหารประกอบด้วย นักวิชาการด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำดี และน้ำเสียในระบบอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ดูแลหน้างานอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมไปถึงการให้คำแนะนำในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม

บริษัทก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาระบบการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำไปในทางที่ถูกต้อง และเหมาะสมไม่เกิดปัญหาของสารเคมีที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยคัดสรรแต่สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีการสลายตัวหรือเปลี่ยนสถานะทำให้ไม่เกิดภาวะสารตกค้าง รวมถึงการพัฒนาด้านการให้บริการ พร้อมทั้งทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อหาแนวทางลดการสูญเสียในทุกๆ ด้าน ทำให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุด

 

ตลอดรยะเวลา 16 ปีที่ก่อตั้ง บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งด้านของตัวผลิตภัณฑ์ 

ด้านการให้บริการ ตลอดจนก้าวไปถึงการพัฒนา ในรูปแบบมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 17025 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าบริษัทมีความตั้งใจจริงกับการทำงานด้านนี้อย่างจริงจัง บริษัทตระหนักเสมอในสิ่งที่บริษัทได้รับ รวมถึงความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกัน บริษัทขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ทุ่มเท รวมถึงประสบการณ์ความรู้ความชำนาญที่เรามี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความมุ่งมั่นและเต็มใจ

OUR VISION

THANAWACH  KONGSAWANG

PRESIDENT

our_vision

QUALITY

ระบบมาตรฐาน

ปัจจุบัน ทางบริษัทเพอร์เฟค เคมิคัลแอนด์เซอร์วิส จำกัดได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และระบบมาตรฐาน ISO 14001 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ มีการดำเนินงานการขอระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

ATTORNEYS

PERFECT

ONLY

Perfect  Chemical 

สร้างสังคมสีเขียว ... 

เพราะเราใส่ใจในเคมีและสิ่งแวดล้อม

Pay attention for Chemical

 and Environment Green life

เรื่องน่ารู้

CONTACT

KNOLL & WALTERS

OUR ADDRESS

เลขที่ 5  ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Email: info@perfectchems.com , info@perfectchemicalandservice.com
Tel:  0-2953-5550-3

Fax:  0-2953-5554

 

Click Here to Find Us

For any general inquiries, please fill in the following contact form:

Success! Message received.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon
contact
bottom of page